Who has the power to cover it up?

​Jag återkommer ofta i tanken till mr X konversation med Jim Garrison på en parkbänk i filmen JFK när händelser likt fartygsattackerna i Omanbukten blir mediala signalkrig. 

X: Well, that’s the real question, isn’t it? Why? The ’How’ and the ’Who’ is just scenery for the public. OswaldRuby, Cuba, the Mafia, keeps ’em guessing like some kind of parlor game. Prevents ’em from asking the most important question: Why? Why was Kennedy killed? Who benefited? Who has the power to cover it up? Who?…

Inte bara who has the power to cover it up, utan även who has the power to put it on the agenda? För vi lever i en värld där det är klart mer eftersträvansvärt av stater att skapa historier än att dölja historier. För en bra historia idag slår alltid ut fakta eller sanning. 

Frågan politiker och journalister bör ställa sig i Omanfallet är inte vem som gjort vad, utan vem har intresse av att västvärldens narrativ om det blir Iran som antagonist. Vem har intresset av att skapa den historien? Vem har makten att skapa den? 

The art of brinkmanship