Webb och informatören

Det här med att webb har en slagsida mot att hanteras av informatörer inom offentlighet och myndigheter är inte så lyckad kombination. Inte så att det är fel på informatörers kompetens, utan mer att webbverksamhet i sig kräver att det hanteras mer ur ett verksamhetsperpektiv. Det är inte ett ”informations- eller kommunikationsproblem”.

Jobbar inte informatörer med verksamhetsperspektiv? Jo, absolut, men ledningar och styrningsmodeller brukar missa det och ser på information som något som ”hängs på”. Webb riskerar då att sköljas med i samma ledningstänk. Finns inte en chans i helv… att vi då ska kunna få e-drivna myndigheter.

Share Button