Vem är lämpad att arbeta med kommunikation?

Det har varit en sådan dag helt enkelt, när den frågan har uppstått. Åter igen. Kan vara uttryck för frustration även, att det uppkommer situationer under en dag där jag känner att vederbörande inte bör syssla med informations- eller kommunikationsfrågor.

Det har varit en sådan dag helt enkelt.

Har just nu ingen bra svar på frågan. Däremot, ett drag som personer inte bör ha är ett starkt kontrollbehov. Så det kan jag säga, personer med starka kontrollbehov ska inte arbeta med kommunikation. Framför allt inte om de samtidigt har det uttalat i sin tjänst. Varför inte det då? Jo, för att kommunikation handlar i grunden om förtroende, öppenhet och förmågan att just släppa kontrollen.