Utan kommunikation ingen organisation

Det finns inget svårare för en organisation att inse. Det är just ingen åsikt, det är en insikt. Trots detta gör många ledningar allt de kan för att vägra inse detta. Å detta gör de genom att kommunicera. Men det har de ju inte insett att de gör. The irony of it.