Kommunikation är blott och bart transport

Men så är det ju inte tänker vi!

Jo, för kommunikation har inte så mycket med att skapa information eller göra sig av med information om vi ser till aktiviteten att kommunicera. Vi som jobbar med kommunikationsfrågor ska se till att transporten sker på det bästa och mest optimala sätt vi kan få till. SEN kan det handla om att just skapa eller göra sig av med information. Eller andra värden och mål.

Poängen är att det är inte i kommunikation vi ska söka det viktiga, utan det är just i det kommunikationen avser att transportera som vi ska lägga krut. Koncentrera dig på informationen, data, förväntningen, miljön, sammanhanget, samtalsmöjligheterna, aktörerna, triggers, osv. Kommunikationen är däremot transporten av allt det där.

Vem är lämpad att arbeta med kommunikation?

Det har varit en sådan dag helt enkelt, när den frågan har uppstått. Åter igen. Kan vara uttryck för frustration även, att det uppkommer situationer under en dag där jag känner att vederbörande inte bör syssla med informations- eller kommunikationsfrågor.

Det har varit en sådan dag helt enkelt.

Har just nu ingen bra svar på frågan. Däremot, ett drag som personer inte bör ha är ett starkt kontrollbehov. Så det kan jag säga, personer med starka kontrollbehov ska inte arbeta med kommunikation. Framför allt inte om de samtidigt har det uttalat i sin tjänst. Varför inte det då? Jo, för att kommunikation handlar i grunden om förtroende, öppenhet och förmågan att just släppa kontrollen.