Styrkan med modeller och svagheten med förståelsen

Jag vet inte hur det är med dig, men jag får kalla kårar down to the bone när informatörer, kommunikatörer, PR-folk och allehanda börjar skissa upp sändare-mottagare modeller. Du vet, de där boxarna med sändare – budskap – kanal – brus – mottagare – feedback. Sluta genast med det. I stort sett ingen av er håller på med att överföra signaler med minsta möjliga motstånd på kortast möjliga tid där effekten kan mätas per elektronmängd.

Share Button