Kommunikationsstrategen

Jag kallar mig inte för kommunikatör. Brukar säga att jag jobbar med kommunikationsfrågor, men kommunikatör nej.  Till och med editorn här markerar ordet med understruken röd. Den känner inte igen ordet. Rollen jag har handlar om att få andra att bli mer kommunikativa, att se till sina egna verksamheter och ta informations- och kommunikationsansvar. Det …

Kommunikationsstrategen Läs mer »