Kommunikation är blott och bart transport

Men så är det ju inte tänker vi!

Jo, för kommunikation har inte så mycket med att skapa information eller göra sig av med information om vi ser till aktiviteten att kommunicera. Vi som jobbar med kommunikationsfrågor ska se till att transporten sker på det bästa och mest optimala sätt vi kan få till. SEN kan det handla om att just skapa eller göra sig av med information. Eller andra värden och mål.

Poängen är att det är inte i kommunikation vi ska söka det viktiga, utan det är just i det kommunikationen avser att transportera som vi ska lägga krut. Koncentrera dig på informationen, data, förväntningen, miljön, sammanhanget, samtalsmöjligheterna, aktörerna, triggers, osv. Kommunikationen är däremot transporten av allt det där.

Att skaffa sig kommunikativa marknadsandelar

Jag tror mer på Eddie Izzard taktik av ”the cunning use of flags”.

We stole countries with the cunning use of flags. Just sail around the world and stick a flag in.
”I claim India for Britain!” And they’re going, ”You can’t claim us, we live here! Five hundred million of us!” – ”Do you have a flag?” – ”We don’t need no bloody flag, it’s our country!” – ”No flag, no country! Those are the rules, that…I just made up.”


Underbart.

Styrkan med modeller och svagheten med förståelsen

Jag vet inte hur det är med dig, men jag får kalla kårar down to the bone när informatörer, kommunikatörer, PR-folk och allehanda börjar skissa upp sändare-mottagare modeller. Du vet, de där boxarna med sändare – budskap – kanal – brus – mottagare – feedback. Sluta genast med det. I stort sett ingen av er håller på med att överföra signaler med minsta möjliga motstånd på kortast möjliga tid där effekten kan mätas per elektronmängd.