Kommunikationsstrategen

Jag kallar mig inte för kommunikatör. Brukar säga att jag jobbar med kommunikationsfrågor, men kommunikatör nej.  Till och med editorn här markerar ordet med understruken röd. Den känner inte igen ordet. Rollen jag har handlar om att få andra att bli mer kommunikativa, att se till sina egna verksamheter och ta informations- och kommunikationsansvar. Det är inte jag som ska kommunicera. Jag möjliggör, vägleder, sätter upp koncepten, underlättar, erbjuder mentala, digitala och fysiska verktyg.

Share Button