Fascinerande med politisk kommunikation

Jag kan inte sluta förvånas över den förvåning som politiska företrädare uttrycker över de låga siffror som C och KD får i återkommande väljarundersökningar. Eller rättare, varför så få pratar klarspråk och säger att det är själva Allianskonstruktionen som är själva orsaken till att de förmodligen kommer försvinna som parti. Det ligger liksom i idén om regeringsmakt att det handlar om att behålla makten, inte prata sakpolitik, samt att media idag klarar bara av sportmetafor-journalistik. Det ska handla om två lag, tydligt definierade och där hela mediaapparaten vill få det att ställa två och endast två alternativ emot varandra – Allians mot ”röd-grön”. I allt detta finns det inte utrymme för små mittenpartier.

Det är fascinerande att de själva inte pratar om detta mer öppet. De senaste riksdagsvalen har handlat om två lag och väljarna ska välja ett av lagen. Den som hävdar något annat bör ta sig en ordentlig sup av verklighet. Överlevnaden för C och KD (och även FP) handlar om att de måste börja betrakta M och Alliansen som något som inte är ett självändamål. De har helt gått i Schlingmanns gamla inlåsningsmekanism av att se på politik som ett kommunikativt PR-projekt. Nu kommer räkenskaperna, och de betalar regeringsplatsen med att själva bli utplånade.

Share Button