Exformation, ett begrepp jag burit med mig länge

Kommer från den något halvkända historien om Victor Hugos korta ”konversation” via telegram med hans engelska förläggare i samband med utgivningen av Les Miserables. Han skickade endast ett ? och fick till svar ett uttrycksfullt !. Det är liten informationsmängd som överförs, om vi ser på det i traditionell mening. För alla utom författaren och förläggaren är det även svårt att förstå vad det handlar om. Men för de inblandade är det mycket som överförs och kommuniceras, för de har kontexten, ett samband som bygger på tidigare kommunikation och interaktion.

Det Victor Hugo undrade med sitt frågetecken var hur romanen mottagits i vissa kretser i England. Just Les Miserables gavs ut genom olika reklammässiga knep och omgångar. Förläggaren svarade med utropstecken och berättade genom det att det blivit uppmärksammat och med genomslag. Grejen med det ? och ! är att de just hänvisar till det som är bortgallrad information utan att det överföringsmässigt är med i informationen. Detta går att benämna som exformation. Jag vet inte varifrån begrppet kommer ifrån men jag vet att det använts flitigt av Tor Nörretranders. Han kan mycket väl vara upphovsmannen.

Tänker återkomma till exformation, återkommande gissar jag. För det är ett galet spännande begrepp. Trust me…