En olycka bort från O’Leary’s kollaps

I dagens Studio Ett tog de upp lågprisbolagen och flygsäkerheten och hur villkoren för piloter gradvis förändrats – från anställning till att vara kontrakterade via bemanningsföretag. Jag har tagit upp detta tidigare, det är ändå fascinerande hur sårbart ett bolag som t ex Ryanair är, för de skulle förmodligen inte överleva som bolag om de var inblandad i en större flygkatastrof. De har helt enkelt inte den trovärdighet som krävs för att att klara en sådan situation. Hela deras affärsmodell skulle på ett påtagligt sätt bli naken och utfläkt och vardagsresenären skulle förmodligen direkt gå ifrån sitt eget beteende att bara gå efter pris.

Resenärer idag “vet” att de själva tullar på det egna riskbeteendet genom att välja lågprisbolag. Inte för att det de facto är mer farligt att resa med dessa, utan det ligger i bedömningen resenären gör av bolagets “säkerhetsklassning” och förmåga. Bolag som SAS, British Airways, AirFrance “klarar” en liknande katastrof som jag beskrev ovan rent förtroendemässigt och påverkar inte benägenheten att välja bolaget. I dessa lägen förstår vi att “olyckor” kan hända men att bolagen arbetar med alla till buds stående medel att undvika detta – för det ligger i deras affärsmodeller – att kunden är viktigare än att transportera A till B.

Ett störtat flygplan hos Ryanair skulle vi förmodligen inte kalla “olycka” utan något helt annat. Något som anspelar på oförmågan att upprätthålla flygsäkerhet. Å kan de inte upprätthålla flygsäkerhet (i resenärernas ögon) faller hela affärsmodellen som endast bygger på att ta en resenär från A till B till billig penning, no fuzz.

Så här beskrivet ser det cyniskt ut i resonemanget, men jag tror att en och endast en fullskalig flygkrasch hos Ryanair skulle få (förutom den mänskliga sorgen) katastrofala följder för företagets överlevnad.

Det är ändå fascinerande med Ryanair

Share Button