Det som ständigt förvånar med kommunikation

…är att det finns så mycket ångest kopplat till det. Ångest och rädsla att göra fel. Därför blir många organisationer passiva och hamnar i att försöka styra och äga informationsvägar.