Den allra enklaste regeln inom kommunikation

Informera om att det inte finns ny information. Missas detta fylls behovet av annan information.