Strategen

Styrkan med modeller och svagheten med förståelsen

Jag vet inte hur det är med dig, men jag får kalla kårar down to the bone när informatörer, kommunikatörer, PR-folk och allehanda börjar skissa upp sändare-mottagare modeller. Du vet, de där boxarna med sändare – budskap – kanal – brus – mottagare – feedback. Sluta genast med det. I stort sett ingen av er …

Styrkan med modeller och svagheten med förståelsen Läs mer »

Utan kommunikation ingen organisation

Det finns inget svårare för en organisation att inse. Det är just ingen åsikt, det är en insikt. Trots detta gör många ledningar allt de kan för att vägra inse detta. Å detta gör de genom att kommunicera. Men det har de ju inte insett att de gör. The irony of it.

Kommunikationsstrategen

Jag kallar mig inte för kommunikatör. Brukar säga att jag jobbar med kommunikationsfrågor, men kommunikatör nej.  Till och med editorn här markerar ordet med understruken röd. Den känner inte igen ordet. Rollen jag har handlar om att få andra att bli mer kommunikativa, att se till sina egna verksamheter och ta informations- och kommunikationsansvar. Det …

Kommunikationsstrategen Läs mer »